Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Ο «Καλλικράτης» στον δήμο Μιδέας Το στοίχημα των αυτοδιοικητικών εκλογών


Στις 7 Νοεμβρίου, περίπου σε δύο εβδομάδες από σήμερα, οι πολίτες του δήμου Μιδέας (περίπου 6.512), όπως όλοι οι Έλληνες, θα κληθούμε να ψηφίσουμε για την ανάδειξη της νέας δημοτικής αρχής και των αντιπροσώπων μας στο δημοτικό συμβούλιο. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές διεξάγονται σε μία κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της τοπικής μας κοινωνίας και τη ζωή μας.

Καταρχάς, είναι οι πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν με τη νέα αυτοδιοικητική αρχιτεκτονική. Ο «Καλλικράτης», όπως ονομάστηκε η μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης, εγκαινιάζει μια νέα δομή για την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. Καταργεί τον υφιστάμενο δήμο μας, μαζί με τους δήμους της Ασίνης, της Ν. Τίρινθας, και τους ενσωματώνει στον δήμο Ναυπλίου, στη λογική περιστολής των δημόσιων δαπανών, μέσω των οικονομιών κλίμακας, και εκλογίκευσης σε ό,τι αφορά στη λήψη των αποφάσεων. Ο συνολικός πληθυσμός του νέου δήμου θα είναι 31.607 κάτοικοι.

Στις 7 Νοεμβρίου δεν θα ψηφίσουμε, πλέον, για τη δημοτική αρχή του δήμου Μιδέας, αλλά για αυτήν του δήμου Ναυπλίου, του οποίου, με τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», θα είμαστε αναπόσπαστο μέρος του. Στο νέο δημοτικό συμβούλιο ο πρώην δήμος Μιδέας θα εκπροσωπείται από 7 μέλη και θα είναι μετά το Ναύπλιο, που θα διαθέτει 17 μέλη, ο δεύτερος σε δύναμη. Επιπλέον, ο νέος δήμος θα διαθέτει και 18 τοπικές κοινότητες, απαρτιζόμενες από 3 τοπικά μέλη στο συμβούλιο, και δυο, τα Καρναζέικα και το Ηραίο, με μονοπρόσωπο συμβούλιο.

Στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θα ψηφίσουμε για έναν δήμο με πενιχρές αρμοδιότητες, αλλά για έναν δήμο με διευρυμένες και ουσιαστικές εξουσίες.

Ο «Καλλικράτης» μεταβιβάζει προς τους νέους δήμους σημαντικές αρμοδιότητες, που προέρχονται είτε από τις καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις είτε από το κεντρικό κράτος. Οι κυριότερες από αυτές είναι: η Πολεοδομία, η Υγεία - Πρόνοια, η Παιδεία (π.χ. ανέγερση σχολείων), το Εμπόριο (π.χ. λαϊκές αγορές), η Τοπική Ανάπτυξη (π.χ. έργα υποδομής) και οι Μεταφορές (π.χ. γραμμές λεωφορείων). Ωστόσο, αν κι οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους δήμους είναι πολύ σημαντικές, δυστυχώς αυτές δεν συνοδεύονται από τους αναγκαίους πόρους. Η εξασφάλιση και η διεκδίκηση των αναγκαίων πόρων, στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων, θα είναι ένα από τα βασικότερα ζητούμενα της νέας δημοτικής αρχής. Αρμοδιότητες δίχως πόρους είναι σαν ένα αυτοκίνητο χωρίς βενζίνη.

Επίσης, οι εκλογές αυτές είναι εξαιρετικά κρίσιμες καθώς διεξάγονται σε ένα πολύ δυσχερές οικονομικό περιβάλλον για την πατρίδα μας, που καθορίζεται από το μνημόνιο, τη δανειοδοτική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση με την τρόικα (ΔΝΤ, χώρες-μέλη της ΕΕ και ΕΚΤ). Το μνημόνιο είναι επώδυνο για εμάς, τα παιδιά μας και τον τόπο μας. Τις πρώτες αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από το μνημόνιο ήδη τις βιώνουμε. Είναι, μεταξύ άλλων, μια ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα κατά του μνημονίου και κατά των δεσμεύσεών του. Να αντιδράσουμε στα «λουκέτα», την ανεργία, τη φτώχια, την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου ζωής μας, την υποανάπτυξη.

Η συμμετοχή των πολιτών στις δημοτικές εκλογές δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά συνάμα και υποχρέωση. Με την ψήφο μας αποφασίζουμε για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας και των παιδιών μας. Μεγάλη σημασία, πλέον, θα έχει η «αποστολή» στο δημοτικό συμβούλιο ανθρώπων που θα μπορούν να αντιπροσωπεύουν τον τόπο μας. Αυτό θα είναι και το «στοίχημα» των εκλογών για μας.

Ο τόπος μας, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα τελευταία τέσσερα χρόνια πορεύτηκε χωρίς όραμα, στρατηγική και σχέδιο. Στοιχειώδεις ανάγκες μίας οργανωμένης κοινωνίας, που θεωρούνται δεδομένες στις ημέρες μας, εξακολουθούν για την κοινωνία του δήμου Μιδέας να αποτελούν ζητούμενο: η ύδρευση, η αποχέτευση και η ρυμοτομία.

Είναι η ώρα να στείλουμε στο δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου εκείνους τους συμπολίτες μας που θα υπηρετούν αξίες και θα διαθέτουν ήθος και ικανότητες, ανθρώπους που θα είναι καταξιωμένοι στην κοινωνία μας και θα μάχονται για την ανάπτυξη του τόπου μας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών, σε όποιο δημοτικό διαμέρισμα του δήμου Μιδέας διαμένουν.

Με την επιλογή μας, πρέπει να δυναμώσουμε τη «φωνή» όλων των δημοτών στο δημοτικό συμβούλιο. Καλούμαστε να ψηφίσουμε με γνώμονα το συμφέρον των χωριών μας. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι που θα επιλέξουμε τουλάχιστον θα πρέπει:

· Να έχουν όραμα, σχέδιο και πρόγραμμα, για να δώσουν λύσεις στα σημαντικότερα προβλήματά μας του δήμου Μιδέας, την ύδρευση, την αποχέτευση και τη ρυμοτομία.

· Να μην διαπλέκονται, να είναι έντιμοι και ανιδιοτελής.

· Να μην έχουν επωφεληθεί οικονομικά ή επαγγελματικά από προηγούμενη ανάμειξή τους στα κοινά.

· Να μην έχουν την πολιτική ως αυτοσκοπό, στοχεύοντας σε μία πολιτική σταδιοδρομία.

· Να έχουν ήδη επαγγελματική καταξίωση και να μην την αποζητούν από τη διαδικασία της πολιτικής.

· Να έχουν αποδείξει εμπράκτως την κοινωνική τους αλληλεγγύη με την προηγούμενη δραστηριότητά τους, ως εχέγγυο ότι δεν στοχεύουν να εξυπηρετήσουν ιδιοτελείς σκοπούς.

· Να έχουν όρεξη και αγωνιστικότητα, για να παλέψουν και να προσφέρουν στον τόπο τους, χωρίς υστεροβουλία.

· Να έχουν όραμα, σχέδιο και πρόγραμμα, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συμπολιτών τους.

· Να εκφράζουν τη βούληση και τις επιθυμίες των δημοτών.

Η επιτυχία του έργου της νέας δημοτικής αρχής Ναυπλίου, στο πλαίσιο του Καλλικράτη, συναρτάται:
-Με τον βαθμό αποτελεσματικής άσκησης των νέων αρμοδιοτήτων, που μεταφέρθηκαν από τις νομαρχίες και την κεντρική εξουσία.
-Με την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων, για την υλοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τον Καλλικράτη.
-Με την αξιοποίηση των πόρων από το ΕΣΠΑ.
-Με την οργανωτική και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των διάφορων οργάνων και υπηρεσιών του δήμου.
-Με την διασφάλιση και την εμπέδωση κανόνων διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης των οικονομικών του δήμου.
-Με την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας.
-Με τον σχεδιασμό και την κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής.
-Με την ίση μεταχείριση όλων των περιοχών του διευρυμένου δήμου.
-Με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας.
-Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία.
-Με την εν γένει πολιτική συμπεριφορά και τη συναναστροφή με τους δημότες.
-Με τον βαθμό εξυπηρέτησης των αναγκών τόσο του δημότη όσο και του κάθε δημοτικού διαμερίσματος ξεχωριστά. Δηλαδή, με το κατά πόσο θα αντιμετωπίσουν τα βασικότερα προβλήματά μας, την ύδρευση, την αποχέτευση και τη ρυμοτομία.
-Με έναν δήμο αντάξιο της κληρονομιάς των προγόνων μας.

Πρόκειται για ένα μεγάλο «στοίχημα» και είναι στο χέρι μας να αναδείξουμε τους άξιους και τους ικανούς, που διαθέτουν αξίες, και όρεξη για δουλειά και προσφορά. Ο δήμος είναι υπόθεση όλων μας κι όχι μιας τοπικής νομενκλατούρας (στελέχη που νέμονται αξιώματα και προνόμια), για να κάνουμε πράξεις τα οράματά μας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ "ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ"

1 σχόλιο:

  1. Αν αυτά τα πιστεύεις ρε φίλε τότε σε λάθος συνδυασμό έχεις βάλει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή