Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

ΕΦΡΙΞΕΝ Η ΓΗ ΠΡΟΚΟΠΗ!!(ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΟΧΙ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ)


ΣΤΑΣIΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.

Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν πάντων Κτίστην· τοῖς σοῖς γὰρ παθήμασιν ἔχομεν, τὴν ἀπάθειαν ῥυσθέντες τῆς φθορᾶς.

Ἔφριξεν ἡ γῆ, καὶ ὁ ἥλιος Σῶτερ ἐκρύβη, σοῦ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς Χριστέ, ἐν τῷ τάφῳ δύντος νῦν σωματικῶς.

Ὕπνωσας, Χριστέ, τὸν φυσίζωον ὕπνον ἐν τάφῳ, καὶ βαρέως ὕπνου ἐξήγειρας, τοῦ τῆς ἁμαρτίας, τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος.

ΚΩΣΤΑΚΗΗΗΗ! - ΜΟΥΓΚΑ

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΒΛΕΠΕ Ο ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ?
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ?
ΜΟΥΓΚΑ